StresLab

Jesteśmy zespołem naukowym specjalizującym się w badaniu stresu związanego z pracą zawodową oraz wydarzeniami traumatycznymi. Badania, które prowadzimy mają charakter badań podstawowych (czyli takich, które podejmowane są przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk), ale ich rezultaty można wykorzystać w praktyce. Interesuje nas rola, jaką w zapobieganiu i w radzeniu sobie ze stresem pełnią zasoby psychologiczne człowieka. Uzyskaną wiedzę stosujemy projektując i badając skuteczność tzw. interwencji internetowych, czyli takich, z których korzystanie jest możliwe dzięki nowym technologiom:  interaktywnym programom dostępnym online, aplikacjom na urządzenia mobilne i wirtualnej rzeczywistości. Projekty stanowiące nasz znak rozpoznawczy to właśnie psychologiczne interwencje internetowe, których celem jest poprawa kondycji zdrowia psychicznego różnych grup odbiorców. Należą do nich m.in. Stres Pomagających, E-COMPARED, Beviado, Med-Stres oraz Nowi w Mieście. 

Wspólnie z partnerami krajowymi i zagranicznymi dążymy do wdrażania realnych zmian w systemie opieki nad zdrowiem psychicznym w Polsce i w Europie. !

Projekty

Publikacje

Positive Emotions at Work and Job Crafting

Positive Emotions at Work and Job Crafting: Results from Two Prospective Studies

Efficacy of the internet-based intervention for job stress and burnout among medical professionals

Efficacy of the internet-based intervention for job stress and burnout among medical professionals: study protocol for a randomized controlled trial

Psychologiczne interwencje internetowe

Psychologiczne interwencje internetowe– pojęcia, zastosowania i wyzwania

Projekty

Niczego nie znaleziono

Nie udało się znaleźć tego, czego szukasz. Być może wyszukiwanie przyniesie lepsze rezultaty.