Jak zdobyć przyjaciół w nowym mieście – efektywność psychologicznej interwencji mobilnej we wzmacnianiu przekonań o własnej skuteczności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji interpersonalnych.

Kierownik projektu: Anna Rogala

Nazwa programu: BST, Wydział Psychologii Uniwersytetu SWPS

Numer projektu: WP/2018/A/10

Czas trwania projektu: 11.2018 – 12.2019.

Opis projektu:

Nawiązywanie i utrzymywanie relacji z innymi ludźmi często nie jest łatwe. Jest jednak coś, co może nam w tym pomóc – nasze własne przekonania, że potrafimy np.: zaprosić znajomego na kawę albo pójść na imprezę, na której prawdopodobnie nie będziemy nikogo znali. Im bardziej jesteśmy przekonani o własnej skuteczności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji z innymi ludźmi, tym większe mamy szanse na zawarcie nowych znajomości i pogłębienie tych, które już mamy.

Badania pokazują, że przekonania o własnej skuteczności można efektywnie zwiększać, choćby dzięki użyciu psychologicznych interwencji wykorzystujących nowe technologie. Celem badania jest sprawdzenie, czy program Nowi w mieście dostępny online pomaga w zwiększaniu przekonań o własnej skuteczności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji z innymi. Dodatkowo chcemy zweryfikować, czy korzystanie z programu ma wpływ na poziom odczuwanej samotności, satysfakcji z życia i spostrzeganego wsparcia społecznego.
Szukamy osób pełnoletnich, które w ciągu ostatnich 6 miesięcy zmieniły miejscowość zamieszkania i mają dostęp do internetu.
Osoby, które zgłoszą się do udziału w badaniu, zostaną losowo przydzielone do jednej z dwóch grup. Pierwsza z nich uzyska dostęp do programu Nowi w mieście od razu i będzie z niego korzystać przez okres 3 tygodni. Druga – otrzyma dostęp do programu po upływie 8 tygodni. Podział na dwie grupy jest konieczny, aby sprawdzić efektywność programu. W ten sposób możemy porównać odpowiedzi osób, które z niego korzystały, z odpowiedziami osób, które nie miały do niego dostępu.

Uczestnicy badania wypełnią również ankietę. Pytania w niej zawarte dotyczą m.in. satysfakcji z życia i relacji z innymi ludźmi. Należy ją wypełnić od razu po przystąpieniu do badania, a następnie po 3 oraz po 8 tygodniach.

Wszystkie osoby, które wezmą udział w badaniu, będą mogły bezpłatnie korzystać z programu dostępnego online przez okres 3 tygodni. Program zawiera ćwiczenia mające na celu zwiększenie przekonań o własnej skuteczności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji z innymi. Stanowią one wsparcie dla osób, które próbują odnaleźć się w nieznanym miejscu i zawrzeć nowe znajomości. Jest to pierwsza interwencja internetowa dla osób, które szukają wsparcia w nowym miejscu zamieszkania, dostępna w języku polskim.

Status: Badanie w toku (rekrutacja nowych uczestników badania zawieszona do 1 października 2020)