Med-Stres: Innowacyjny informatyczny program szkoleniowo–terapeutyczny ograniczania negatywnych skutków stresu zawodowego wśród personelu medycznego.

Kierownik projektu: Ewelina Smoktunowicz

Nazwa programu: Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, koordynowany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w ramach konkursu: Program Wieloletni: Poprawa Bezpieczeństwa i Warunków Pracy-Etap IV

Numer projektu: I.N.16

Czas trwania projektu: 07.2017 – 12.2019.

Opis projektu:

Dobrostan psychiczny przedstawicieli zawodów medycznych jest ważny nie tylko dla nich ale również dla ich pacjentów oraz całego systemu ochrony zdrowia. Badania pokazują, że wśród lekarzy, wypalenie zawodowe obserwuje się nawet u 80% z nich, a 90% z przebadanych 744 pracowników służby zdrowia w Polsce wskazało, że nie ma dostępu do programów przeciwdziałających lub pozwalających radzić sobie ze stresem w pracy.

Celem projektu było stworzenie i sprawdzenie skuteczności interwencji internetowej skierowanej do przedstawicieli zawodów medycznych i służącej zmniejszaniu stresu zawodowego oraz jego negatywnych skutków, jak wypalenie zawodowe i depresja. Został zaprojektowany tak, aby wzmacniać zasoby psychologiczne kluczowe dla radzenia sobie ze stresem czyli przekonania o własnej skuteczności i o dostępności wsparcia społecznego. Składa się z interaktywnych ćwiczeń dostępnych na specjalnie przygotowanej platformie. Choć wszystkie materiały dostępne są przez internet, niektóre ćwiczenia należy wykonać podczas codziennej pracy. W badaniu weryfikującym jego skuteczność wzięło udział 1240 przedstawicieli zawodów medycznych.

Status: Wyniki w opracowaniu