Ewelina Smoktunowicz

Psycholog. Zajmuje się projektowaniem i testowaniem skuteczności interwencji internetowych, w szczególności skierowanych na ochronę zdrowia w pracy.

W swoich badaniach koncentruje się na roli jaką pełnią zasoby psychologiczne, takie jak wsparcie społeczne i przekonania o własnej skuteczności, w radzeniu sobie ze stresem w pracy i w domu oraz z wymaganiami związanymi z pełnieniem wielu ról życiowych. Interesuje się metodologią badań, dzięki której uzyskane wyniki można uznać za rzetelne i w konsekwencji za podstawę decyzji skierowanych na ulepszanie systemu opieki zdrowotnej.

Wykształcenie i doświadczenie zawodowe zdobywała w instytucjach w Polsce i za granicą, na Uniwersytecie Gdańskim, Uniwersytecie Jagiellońskim, Eindhoven University of Technology oraz Stockholm University. Obecnie pracuje jako Adiunkt w Instytucie Psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie oraz kieruje Centrum StresLab. Wyniki swoich badań publikuje w międzynarodowych czasopismach. Członkini towarzystw naukowych: International Society for Research on Internet Interventions (ISRII), European Society for Research on Internet Interventions (ESRII), European Academy of Occupational Health (EAOHP). Więcej na temat projektów, publikacji naukowych oraz działalności na rzecz środowiska akademickiego:Magdalena Leśnierowska

Psycholog. Zajmuje się problematyką stresu, zwłaszcza stresu pourazowego w kontekście bezpośredniej  i pośredniej ekspozycji na zdarzenia traumatyczne oraz stresu w pracy. Badaczka w obszarze projektowania i testowania efektywności interwencji psychologicznych wykorzystujących nowe technologie. W swoich projektach badawczych koncentruje się na roli zasobów psychologicznych i możliwości ich wzmacniania w procesie radzenia sobie ze stresem w różnych jego odsłonach oraz na zagadnieniach epidemiologicznych.

Ukończyła psychologię kliniczną oraz studia podyplomowe z zakresu pomocy psychologicznej w dziedzinie seksuologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, następnie obroniła doktorat na Uniwersytecie SWPS. Pracuje w Instytucie Psychologii Uniwersytecie SWPS w Warszawie, z zamiłowania dydaktyk. W latach 2010-2017 psycholog wojskowy w polskich Siłach Powietrznych. Aktywna uczestniczka życia naukowego, w tym konferencji międzynarodowych i krajowych. Członkini International Society for Research on Internet Interventions, European Society for Research on Internet Interventions, European Society for Traumatic Stress Studies,  European Association of Clinical Psychology and Psychological Treatment, Association for Psychological Science.

Więcej na temat projektów i publikacji naukowych:
Anna Rogala

Psycholog. Zajmuje się psychologią zdrowia w pracy oraz oddziaływaniami psychologicznymi wykorzystującymi nowe technologie (m.in. internetowe i mobilne interwencje psychologiczne). W swoich badaniach koncentruje się na roli pozytywnych emocji oraz przekonań o własnej skuteczności w różnych sferach funkcjonowania człowieka. Prowadziła badania m.in. nad rolą pozytywnych emocji w pracy i przekonań o własnej skuteczności w kontekście przekształcania pracy przez pracowników (ang. job crafting; projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki). Prowadzi wykłady w obszarze Stresu w organizacji oraz koordynuje moduł Psychology and Technology na Uniwersytecie SWPS w Warszawie.

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Łódzkim i Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Pracuje jako Adiunkt w Instytucie Psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie i jest członkinią Centrum StresLab. Członkini towarzystw naukowych: International Society for Research on Internet Interventions (ISRII), European Society for Research on Internet Interventions (ESRII)

Więcej na temat projektów i publikacji naukowych:Roman Cieślak

Psycholog. Zajmuje się sposobami radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym oraz z traumatycznymi wydarzeniami. Jego badania pokazują, w jakich okolicznościach spostrzegana możliwość uzyskania pomocy od innych ludzi redukuje negatywne skutki stresu w pracy i zapobiega wypaleniu zawodowemu. Dowodzą także, że przekonania o własnej skuteczności pozwalają przewidzieć, jakie będą psychologiczne konsekwencje stresu. Wraz z kierowanym przez niego zespołem StresLab, zajmuje się tworzeniem i oceną efektywności internetowych interwencji psychologicznych dotyczących np. radzenia sobie z depresją i stresem.

Od 2007 roku współpracuje z Trauma, Health and Hazards Centre (THHC) na University of Colorado w Colorado Springs, gdzie odbył staż podoktorski, a następnie pełnił funkcję dyrektora do spraw badań, a obecnie konsultanta na stanowisku Associate Professor Adjoint. Oba zespoły (StresLab i THHC) współpracują, prowadząc wspólne projekty badawcze i publikacyjne.

Więcej na temat projektów i publikacji naukowych:Maria Szczepaniak

Psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny w trakcie certyfikacji, terapeuta EMDR. Naukowo zajmuje się psychologią traumy oraz wykorzystaniem nowych technologii w projektowaniu oddziaływań psychologicznych. Przeprowadziła badania mające na celu eksplorację rozwoju symptomów zespołu stresu pourazowego (ang. posttraumatic stress disorder, PTSD) w krótkim czasie od doświadczenia zdarzenia traumatycznego. Interesuje się również zaawansowanymi analizami statystycznymi. Prowadzi zajęcia ze studentami w obszarze radzenia sobie ze stresem, psychometrii oraz terapii zaburzeń lękowych, afektywnych i psychotycznych.
Absolwentka społecznej psychologii klinicznej oraz Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Ukończyła całościowe szkolenie terapii EMDR oraz realizuje 4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne w nurcie poznawczo-behawioralnym w Centrum CBT w Warszawie. Na co dzień pracuje w Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w Otwocku na Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych oraz w prywatnych ośrodkach zdrowia psychicznego. Prowadzi psychoterapię indywidualną z osobami dorosłymi i regularnie korzysta z superwizji. Doświadczenie terapeutyczne zdobywała m. in. w: Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie, II Klinice Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Członkini towarzystw naukowych: Polskie Towarzystwo Badań nad Stresem Traumatycznym (PTBST), Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB), Polskie Towarzystwo Terapii EMDR (PTT EMDR). W latach 2016-2019 pełniła funkcję członka Zarządu Polskiego Towarzystwa Badań nad Stresem Traumatycznym (PTBST).


Ewa Makowska-Tłomak

Doktorantka  kierunku psychologii, międzyuczelnianych, Interdyscyplinarnych Studiów Psychologiczno-Informatycznych, prowadzonych przez Polską Japońską Akademię Technik Komputerowych (PJATK) oraz Uniwersytet Humanistycznospołeczny (SWPS).

Głównym obszarem badań jest stres zawodowy oraz tematyka wypalenia zawodowego, w szczególności sytuacji zmian zachodzących w czasach transformacji cyfrowej.  W swoich projektach badawczych koncentruje się na roli zasobów psychologicznych człowieka oraz możliwości ich wzmacniania w procesie radzenia sobie ze stresem w różnych sytuacjach życiowych, z uwzględnieniem najnowszych rozwiązań informatycznych i technologicznych, do których należą psychologiczne interwencje internetowe.

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (Wydział Zarządzania), a także certyfikowany project manager – AgilePM® Practitioner oraz Certyfikat International Project Management Association (IPMA). Z bogatym doświadczeniem w prowadzeniu projektów informatycznych i rozwijaniu produktów IT oraz zarządzaniu interdyscyplinarnym zespołem programistów i analityków. Wspiera kobiety w świecie IT. W 2019 otrzymała tytuł Lidera Transformacji Cyfrowej.


Agata Kozłowska

Psycholog. Specjalista polityki społecznej. Zajmuje się doradztwem w zakresie: wykorzystania narzędzi online w usługach psychologicznych oraz komercjalizacji i aplikacji wyników badań naukowych.

Jej zainteresowania badawcze obejmują wspomaganie usług psychologicznych poprzez wykorzystanie narzędzi teleinformatycznych, regulację emocji (zwłaszcza złości) oraz psychometrię.

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, polityki społecznej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie SWSP w Warszawie. Wykształcenie z zakresu komercjalizacji wyników badań naukowych zdobywała biorąc udział w programie MNiSW Transformation.doc „Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi i ich wynikami” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka” (Lund, 2015) oraz I edycji Szkoły Pionierów Polskiego Funduszu Rozwoju (Warszawa, Cambridge, 2018). Członek Zarządu Beviado Sp. z o. o., Asystent w Katedrze Psychologii Różnic Indywidualnych, Diagnozy i Psychometrii.


Natalia Michalak

Psycholożka, badaczka i trenerka umiejętności społecznych. Zajmuje się zastosowaniem nowych technologii w psychologii oraz rozwojem i oceną umiejętności osób dorosłych. Ma ponad dziesięcioletnie doświadczenie badawcze zdobyte w projektach naukowych, wdrożeniowych oraz z obszaru B + R. Przez wiele lat była związana z Insytutem Badań Edukacyjnym jako asystentka naukowa i ekspertka merytoryczna w Zespole Badań i Analiz Edukacyjnych. W ramach Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich projektuje i bada efektywność psychologicznych interwencji internetowych.

Absolwentka Leeds University Business School na kierunku MSc Organizational Psychology w ramach interdyscyplinarnego programu łączącego wiedzę psychologiczną z naukami technicznymi prowadzonego przez Socio-Technical Centre , Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku psychologia (stypendystka Université catholique de Louvain i Uniwersytetu Jagiellońskiego) oraz Szkoły Warsztatu i Treningu Psychologicznego Ośrodka Intra.


Krzysztof Rzeńca

Psycholog. Zajmuje się możliwościami zastosowań nowych technologii w psychologii, szczególnie w edukacji oraz w obszarze mHealth oraz e-Mental Health. Realizował projekty badawczo-naukowe mające na celu tworzenie i upowszechnianie cyfrowych narzędzi diagnostycznych (TUNSS oraz TPR). Był członkiem zespołu realizującego projekt finansowany przez NCBR: Opracowanie systemu DESMoPsI do projektowania, udostępniania i oceny interwencji psychologicznych przeznaczonych na urządzenia mobilne, którego efektem jest spółka spin-off Uniwersytetu SWPS – Beviado Sp. z o.o.. Ponadto zajmuje się komercjalizacją wiedzy na Uniwersytecie SWPS.

Absolwent Społecznej Psychologii Informatyki i Komunikacji na Uniwersytecie SWPS. Pracuje jako broker innowacji w Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu SWPS i jest stałym współpracownikiem Centrum StresLab oraz Centrum Badań Klinicznych i Doskonalenia Psychoterapii.