2020

Rogala, A., & Cieslak, R. (2019). Positive Emotions at Work and Job Crafting: Results from Two Prospective Studies. Frontiers in Psychology, 10, 2786.

Smoktunowicz, E., Lesnierowska, M., Cieslak, R., Carlbring, P., i Andersson, G. (2019). Efficacy of the internet-based intervention for job stress and burnout among medical professionals: study protocol for a randomized controlled trial. Trials 10;20(1):338

2019

Rogala, A., & Cieslak, R. (2019). Positive Emotions at Work and Job Crafting: Results from Two Prospective Studies. Frontiers in Psychology, 10, 2786.

Smoktunowicz, E., Lesnierowska, M., Cieslak, R., Carlbring, P., i Andersson, G. (2019). Efficacy of the internet-based intervention for job stress and burnout among medical professionals: study protocol for a randomized controlled trial. Trials 10;20(1):338

2018

Cieślak, R., Kozłowska, A., Michalak, N., Koch, A., & Rogala, A. (2018). Psychologiczne interwencje internetowe– pojęcia, zastosowania i wyzwania. Nauka, 3, 7–26.

Szczepaniak, M., Rogala, A., Szydłowska-Pierzak, M., Smoktunowicz, E. i Cieślak, R. (2018). Wykorzystanie nowych technologii w terapii depresji – opinie osób związanych zawodowo z sektorem ochrony zdrowia psychicznego w Polsce. W: M. Skotnicka-Chaberek (red.), Terapia poznawczo-behawioralna w Polsce i na świecie (s. 51-66). Warszawa: Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej im. prof. Zdzisława Bizonia.

Smoktunowicz, E., i Cieslak, R. (2018). How job and family demands impact change in perceived stress: A dyadic study. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health 31(2), 199-215.

2017

Smoktunowicz, E., Cieslak, R., i Demerouti, E. (2017). Interrole conflict and self-efficacy to manage work and family demands mediate the relationships of job and family demands with stress in the job and family domains. Anxiety Stress & Coping, 30(5), 485-497. doi: 10.1080/10615806.2017

Topooco, N., Riper, H., Araya, R., Berking, M., Brunn, M., Chevreul, K., Cieslak, R., Ebert, D., Etchmendy, E., Herrero, R., Kleiboer, A., Krieger, T., GarcíaPalacios, A., Cerga-Pashoja, A., Smoktunowicz, E., Urech, A., Vis, C., Andersson, G., on behalf of the E-COMPARED consortium. (2017). Attitudes towards digital treatment for depression: A European stakeholder survey. Internet Interventions, 8, 1-9. doi:

2016

Rogala, A., Shoji, K., Luszczynska, A., Kuna, A., Yeager, C., Benight, C.C. i Cieslak, R. (2016). From Exhaustion to Disengagement via Self-Efficacy Change: Findings from Two Longitudinal Studies among Human Services Workers. Frontiers in psychology, 6, 2032. doi: 10.3389/fpsyg.2015.02032

Cieslak, R., Benight, C. C, Rogala, A., Smoktunowicz, E., Kowalska, M., Zukowska, K., Yeager, C. i Luszczynska, A. (2016). Effects of Internet-Based Self-Efficacy Intervention on Secondary Traumatic Stress and Secondary Posttraumatic Growth among Health and Human Services Professionals Exposed to Indirect Trauma. Frontiers in psychology, 7, 1009. doi: 10.3389/fpsyg.2016.01009

Smoktunowicz, E., Lesnierowska, M., Cieslak, R., & Benight, C.C. (2016). Effects of contextual and personal resources on work–family interface. W: A. Antoniou i C. Cooper (red), Coping, Personality and the Workplace: Responding to Psychological Crisis and Critical Events. Surrey, UK: Gower

Rogala, A., Smoktunowicz, E., Żukowska, K., Kowalska, M., i Cieślak, R. (2016). Stres Pomagających: Efektywność Interwencji Internetowej dla Osób Pracujących z Ofiarami Traumy w Obniżaniu Wypalenia Zawodowego i Wzmacnianiu Zaangażowania w Pracę. Medycyna Pracy, 67(2), 223-237. doi: 10.13075/mp.5893.00220

Kleiboer, A., Smit, J., Bosmans, J., Ruwaard, J., Andersson, G., Topooco, N., … & Chevreul, K. (2016). European COMPARative Effectiveness research on blended Depression treatment versus treatment-as-usual (E-COMPARED): study protocol for a randomized controlled, non-inferiority trial in eight European countries. Trials, 17(1), 387. doi: 10.1186/s13063-016-1511-1

2015

Shoji, K., Lesnierowska, M., Smoktunowicz, E., Bock, J., Luszczynska, A., Benight, C. C. & Cieslak, R. (2015). What comes first, job burnout or secondary traumatic stress? Findings from two longitudinal studies from the U.S. and Poland. PLoS One, 10(8): e0136730. doi: 10.1371/journal.pone.0136730

Shoji, K., Cieslak, R., Smoktunowicz, E., Rogala, A., Benight, C. i Luszczynska, A. (2015). Associations Between Job Burnout and Self-Efficacy: A Meta-Analysis. Anxiety, Stress, & Coping, 29(4), 367-386. doi:10.1080/10615806.2015.1058369

Smoktunowicz, E., Baka, L., Cieslak, R., Nichols, C. F., Benight, C.C. & Luszczynska, A. (2015). Explaining counterproductive work behaviors among police officers: The indirect effects of job demands are mediated by burnout and moderated by job control and social support. Human Performance, 28:4, 332-350, doi: 10.1080/08959285.2015.1021045

2013

Cieslak, R., Shoji, K., Luszczynska, A., Taylor, S., Rogala, A., i Benight, C. C. (2013). Secondary trauma self-efficacy: Concept and its measurement. Psychological assessment, 25(3), 917. doi: 10.1037/a0032687

Smoktunowicz, E., Cieslak, R., i Zukowska, K. (2013). Rola wsparcia społecznego w kontekście stresu organizacyjnego oraz zaangażowania w pracę. Studia Psychologiczne 51, 25–37.

Smoktunowicz, E., Cieslak, R., i Benight, C.C. (2013). Social support in times of economic stress. In: A. Antoniou & C. Cooper (Eds.), The Psychology of the Recession on the Workplace (pp 276–293). Cheltenham: Edward Elgar Publishing Ltd.

2012

Cieslak, R., Zukowska, K., i Smoktunowicz, E. (2012). Wsparcie społeczne i jego efekty. In: K. Skarżyńska (Eds.), Między ludźmi… Oczekiwania, interesy, emocje (pp. 86–105). Wydawnictwo Naukowe Scholar.