Wpływ wsparcia społecznego i przekonań o własnej skuteczności na adaptację w kontekście stresu w pracy i wtórnej ekspozycji na traumę

Kierownik projektu: dr hab. Roman Cieślak, prof. Uniwersytetu SWPS

Nazwa programu: grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego administrowany przez Narodowe Centrum Nauki

Numer projektu: N N106139537

Opis projektu:

Głównym celem projektu była weryfikacja efektywności psychologicznej interwencji internetowej “Stres Pomagających”, skierowanej dla osób pracujących z fiarami traumy, we wzmacnianiu zaangażowania w pracę i wtórnego wzrostu potraumatycznego oraz redukcji wypalenia zawodowego i wtórnego stresu traumatycznego.

Status: Badanie zakończone. Informacje o jego wynikach znajdują się w poniższych artykułach:
Rogala, A., Smoktunowicz, E., Zukowska, K., Kowalska, M., & Cieslak, R. (2016). Stres Pomagających-Efektywność interwencji internetowej dla osób pracujących z ofiarami traumy w obniżaniu wypalenia zawodowego i wzmacnianiu zaangażowania w pracę.Medycyna Pracy, 67(2), 223.

Cieslak, R., Benight, C. C., Rogala, A., Smoktunowicz, E., Kowalska, M., Zukowska, K., … & Luszczynska, A. (2016). Effects of internet-based self-efficacy intervention on secondary traumatic stress and secondary posttraumatic growth among health and human services professionals exposed to indirect trauma. Frontiers in psychology, 7, 1009.