Psychologiczne interwencje internetowe jako sposób przeciwdziałania stresowi pracowników w trakcie wprowadzanych zmian i projektów IT w organizacjach. Analiza efektywności na podstawie aktywności i logowań użytkowników oraz kwestionariuszy diagnostycznych.

Kierownik projektu: Ewa Makowska-Tłomak

Nazwa programu: Stypendium finansowane przez NCBiR (Narodowego Centrum Badań i Rozwoju) dla doktorantów Międzyuczelnianych Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich- Psychologia & Informatyka (MISD – P&I)

Numer projektu:

Czas trwania projektu: 01.2019 – 05.2021.

Opis projektu: