Opracowanie systemu DESMoPsI do projektowania, udostępniania i oceny interwencji psychologicznych przeznaczonych na urządzenia mobilne

Kierownik projektu: dr hab. Roman Cieślak, prof. Uniwersytetu SWPS

Nazwa programu: TANGO, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Numer projektu: TANGO1/266395/NCBR/2015

Czas trwania projektu: 10.2015 – 04.2018

Opis projektu:

System Beviado jest innowacyjnym polskim rozwiązaniem, które dzięki zastosowaniu nowych technologii umożliwia rozwój usług bazujących na oddziaływaniach psychologicznych, tj. działań pomocowych, doradczych, coachingowych, edukacyjnych czy szkoleniowych. System pozwala na tworzenie interwencji internetowych, które stanowią interaktywne programy umożliwiające dostarczenie innowacyjnej psychoedukacji oraz prowadzenie badań naukowych, czy też służących diagnozie pojedynczych osób jak i całej organizacji. System Beviado składa się z następujących elementów:

· Dwóch paneli zarządzania treścią (Content Management System, CMS) umożliwiającego specjalistom samodzielne tworzenie interwencji internetowych (bez konieczności posiadania umiejętności informatycznych) oraz zarządzanie nimi z poziomu organizacji

· Trzech aplikacjiumożliwiających udostępnianie utworzonych interwencji na najpopularniejszych mobilnych platformach systemowych: Android , iOS oraz w wersji na responsywną stronę www

· Panelu ewaluacji zarządzanego przez Uniwersytet SWPS, który umożliwia kontrolę etyczności, jakości i skuteczności oferowanych oddziaływań psychologicznych

Status: Powołanie spółki spin-off – Beviado Sp. z o.o w marcu 2019.