European Comparative Effectiveness Research on Internet–based Depression Treatment (E–COMPARED).

Kierownik projektu: dr hab. Roman Cieślak, prof. Uniwersytetu SWPS

Nazwa programu: 7 Program Ramowy Unii Europejskiej, Komisja Europejska

Numer projektu: 603098

Czas trwania projektu: 01.2014 – 06.2017

Opis projektu:

W ostatnich latach nastąpił rozwój nowych form leczenia depresji opracowanych w oparciu o wyniki badań klinicznych oraz ich metaanaliz. W rezultacie w wielu krajach dotychczasowe standardy terapii depresji podlegają zmianie. Działania te podejmowane są, aby sprostać wyzwaniom, jakie stanowi rozpowszechnienie depresji, szacowane przez WHO (2017) na ponad 300 milionów zachorowań w skali globalnej, oraz niski odsetek chorych, którzy korzystają z jakiejkolwiek formy leczenia. Celem programu E-COMPARED było porównanie skuteczności terapii mieszanej (czyli takiej w której spotkania twarzą w twarz ze specjalistą odbywają się albo naprzemiennie z sesjami interwencji online) w leczeniu depresji osób dorosłych z leczeniem tradycyjnym. Badanie zostało przeprowadzone w ośmiu krajach europejskich o zróżnicowanych systemach opieki zdrowotnej. W Polsce leczenie mieszane obejmowało sesje z internetowym programem Moodbuster zawierającym psychoedukację i ćwiczenia powstałe w nurcie poznawczo-behawioralnym oraz spotkania osobiste z psychoterapeutami. W grupie kontrolnej pacjenci korzystali wyłącznie z tradycyjnych spotkań w gabinecie specjalisty.

Celem projektu było porównanie nie tylko skuteczności nowej formy terapii ale również jej opłacalności finansowej.

Status: Wyniki w przygotowaniu. Więcej można przeczytać tutaj: Więcej informacji na stronie projektu – https://www.e-compared.eu/ oraz