2019

Leśnierowska, M., Cieślak, R. (2019, listopad). Indirect exposure to traumatic events and posttraumatic stress in the general population: in search of mechanisms of indirect traumatization. Prezentacja podczas konferencji EACLIPT: European Association of Clinical Psychology and Psychological Treatment, Drezno, Niemcy.

Smoktunowicz, E., Leśnierowska, M., Cieślak, R., Carlbring, P., i Andersson, G. ( 2019, listopad). Med-Stress: Resource-Oriented Internet Intervention Dedicated to Medical Professionals Reduces Depression and Job-Related Traumatic Stress. Prezentacja podczas konferencji EACLIPT: European Association of Clinical Psychology and Psychological Treatment, Drezno, Niemcy.

Leśnierowska, M., Smoktunowicz, E., Cieślak, R., Carlbring, P., i Andersson, G. (2019, wrzesień). Who is in and Who is Out Dropout Analysis for the Med-Stress Internet Intervention for Medical Professionals. Plakat podczas konferencji ESRII: European Society for Research on Internet Interventions, Kopenhaga, Dania.

Ewa Makowska-Tłomak, Anna Rogala, Roman Cieślak, Magdalena Leśnierowska, Radosław Nielek (2019, wrzesień).Internet Intervention For Occupational Digital Transformation Stress: Protocol For A Pilot Study. Plakat podczas konferencji ESRII: European Society for Research on Internet Interventions, Kopenhaga, Dania.

Rogala, A., Szczepaniak, M., Michalak, N. i Bis, A. (2019, wrzesień). New in Town—Mobile-Based Intervention for Migrants: Study Protocol for a Randomized Controlled Trial. Plakat podczas konferencji ESRII: European Society for Research on Internet Interventions, Kopenhaga, Dania.

Smoktunowicz, E., Leśnierowska, M., Cieślak, R., Carlbring, P., i Andersson, G. (2019, wrzesień). Med-Stress: Resource-Oriented Internet Intervention Reduces Job Stress and Burnout Among Medical Professionals. Prezentacja podczas konferencji ESRII: European Society for Research on Internet Interventions, Kopenhaga, Dania.

Leśnierowska, M., Cieślak, R. (2019, czerwiec). Indirect Exposure to Traumatic Events and Posttraumatic Stress Symptoms: a Longitudinal Analysis of the Mediating Role of Posttraumatic Cognitions and Coping Self-Efficacy. Prezentacja podczas konferencji ESTSS: European Society for Traumatic Stress Studies, Rotterdam, Holandia.

Szczepaniak, M., Eimontas, J., Kazlauskas, E. i Cieślak, R. (2019, czerwiec). The longitudinal relationships between PTSD symptom clusters – final results of a meta-analysis. Prezentacja podczas konferencji ESTSS: European Society for Traumatic Stress Studies, Rotterdam, Holandia.

Smoktunowicz, E., Leśnierowska, M., Cieślak, R., Carlbring, P., i Andersson, G. (2019, marzec). Med-Stress: Resource-Oriented Internet Intervention to Reduce Job Stress and Burnout among Medical Professionals. Prezentacja podczas small group meeting Healthy Healthcare, Nijmegen, Holandia.

Smoktunowicz, E., Leśnierowska, M., Cieślak, R., Carlbring, P., i Andersson, G. (2019, luty). Med-Stress: web-based intervention for medical professionals. Prezentacja podczas konferencji ISRII: International Society for Research on Internet Interventions, Auckland, Nowa Zelandia.

Smoktunowicz E., i Białobrzeska, O. (2019, luty). Posting photos online increases appreciation, happiness, and life satisfaction: Intervention using Instagram. Prezentacja podczas konferencji ISRII: International Society for Research on Internet Interventions, Auckland, Nowa Zelandia.

2018

Leśnierowska, M., Smoktunowicz, E., Cieślak, R., Carlbring, P., i Andersson, G. (2018, listopad). Med-Stres: Internetowy program przeciwdziałania stresowi zawodowemu wśród personelu medycznego. Prezentacja podczas konferencji: Wsparcie Psychologiczne w Ratownictwie Medycznym, zorganizowanej przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe i Zakład Ratownictwa Medycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Warszawa.

Smoktunowicz, E., Leśnierowska, M., Cieślak, R., Carlbring, P., Andersson, G. (2018, wrzesień). Med-Stress: Internet Intervention Aimed at Reducing Job Stress and Job Burnout Among Medical Professionals. Plakat podczas konferencji EAOHP: European Academy of Occupational Health Psychology, Lizbona, Portugalia.

Leśnierowska, M., Cieślak, R. (2018, Lipiec). Indirect Exposure to Traumatic Events and Posttraumatic Stress Symptoms in a Representative Sample of Polish Adults. Prezentacja podczas konferencji STAR: Stress and Anxiety Research Society Conference, Lublin, Polska.

Szczepaniak, M., Kroemeke, A. i Cieślak, R. (2018, lipiec). Chicken and Egg Situation: Reciprocal relationship between trauma coping self-efficacy and posttraumatic stress disorder in a three-wave study. Prezentacja podczas konferencji STAR: Stress and Anxiety Research Society Conference, Lublin, Polska.

Szczepaniak, M., Eimontas, J., Kazlauskas, E. i Cieślak, R. (2018, lipiec). A meta-analysis on the longitudinal relationship between PTSD symptom clusters. Plakat podczas konferencji STAR: Stress and Anxiety Research Society Conference, Lublin, Polska.

Leśnierowska, M., Cieślak, R. (2018, maj). Estimates of Direct and Indirect Trauma Exposure and PTSD Prevalence in a National Sample of Polish Adults. Prezentacja podczas konferencji APS: Association for Psychological Science, San Francisco, USA.

Szczepaniak, M., Szydłowska-Pierzak, M., Smoktunowicz, E., Rogala, A., Żukowska, K. i Cieślak, R. (2018, maj). Nadzieje i obawy wobec implementacji nowych technologii w terapii depresji. Plakat podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej. Terapia Poznawczo-Behawioralna w Polsce i na Świecie, Gdańsk, Polska.

Szczepaniak, M., Szydłowska-Pierzak, M., Smoktunowicz, E., Rogala, A., Żukowska, K. i Cieślak, R. (2018, kwiecień). Poland is still learning about e-mental health. Knowledge, acceptance and expectations of digital treatments for depression among Polish stakeholders. Prezentacja podczas konferencji ESRII: European Society for Research on Internet Interventions, Dublin, Irlandia.

Rogala, A., Rzeńca, K., i Cieślak, R. (2018, maj). New In Town—mobile-based intervention aimed at increasing social self-efficacy: development, design and user experiences. Plakat podczas konferencji ESRII: European Society for Research on Internet Interventions, Dublin, Irlandia (Best Poster Award).

Leśnierowska, M., Smoktunowicz, E., Rzeńca, K., Cieślak, R., Carlbring, P., Andersson, G. (2018, kwiecień). Resource-Oriented Internet Intervention for Occupational Stress among Medical Professionals (Med-Stress): Study Protocol for a Randomized Controlled Trial. Plakat podczas konferencji ESRII: European Society for Research on Internet Interventions, Dublin, Irlandia.

2017

Smoktunowicz, E., Rogala, A., Michalak, N. Yeager, C., Leśnierowska, M., Cieślak, R., Benight C. C.. (2017, październik). Effectiveness of web- and app-based interventions at work: systematic review with meta-analysis. Plakat podczas konferencji ISRII: International Society for Research on Internet Interventions, Berlin, Niemcy.

Rogala, A. i Cieślak, R. (2017, wrzesień). Pozytywne emocje jako predyktor przekształcania pracy. Prezentacja podczas 36 Kongresu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Gdańsk, Polska.

Szczepaniak, M. i Cieślak, R. (2017, wrzesień). Symptomy zespołu stresu pourazowego a przekonania o własnej skuteczności w radzeniu sobie z traumą- w poszukiwaniu kierunku zależności. Prezentacja podczas 36 Kongresu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Gdańsk, Polska.

Leśnierowska, M., Şen H., Cieślak, R. (2017, czerwiec). Indirect Effect of Secondary Traumatic Stress on Well-Being Among Trauma Professionals: The Mediating Roles of Social Support and Self-Efficacy Change. Plakat podczas konferencji ESTSS: European Society for Traumatic Stress Studies, Odense, Dania (Best Poster Award).

Szczepaniak, M. i Cieślak, R. (2017, czerwiec). Predicting PTSD among traffic accident survivors: the mediating role of Negative Alterations in Cognition & Mood, and Trauma Coping Self-Efficacy. Plakat podczas konferencji ESTSS: European Society for Traumatic Stress Studies, Odense, Dania.

Leśnierowska, M., Şen H., Cieślak, R. (2017, maj). Wtórny stres traumatyczny a dobrostan psychiczny osób pracujących z ofiarami traumy: mediacyjna rola wsparcia społecznego. Prezentacja podczas XI Ogólnopolskiej Konferencji Sekcji Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Poznań, Polska.

Smoktunowicz, E., Szczepaniak, M., Rogala, A., Żukowska, K. i Cieślak, R. (2017, maj). Terapia depresji z wykorzystaniem Internetu: wiedza, postawy, zachowania oraz oczekiwania. Polska na tle Europy. Prezentacja podczas XI Ogólnopolskiej Konferencji Sekcji Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Poznań, Polska.

Szczepaniak, M. i Cieślak, R. (2017, maj). Przekonania o własnej skuteczności a negatywne przekonania potraumatyczne- w poszukiwaniu kierunku zależności. Prezentacja podczas XI Ogólnopolskiej Konferencji Sekcji Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Poznań, Polska.

Rogala, A. i Cieślak, R. (2017, maj). Positive Emotions and its Relationship with Job Crafting: A Three Wave Study. Prezentacja podczas konferencji EAWOP: European Association of Work and Organizational Psychology, Dublin, Irlandia.

Smoktunowicz, E., Cieslak, R., i Demerouti, E. (2017, maj). Individual and dyadic gain spirals of contextual and personal resources. Prezentacja podczas konferencji EAWOP: European Association of Work and Organizational Psychology, Dublin, Irlandia.

Szczepaniak, M. i Olędzka, M. (2017, marzec). Ból jako nowe wyzwanie w terapii depresji- specyfika pracy z pacjentem. Prezentacja podczas I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu „Diagnoza w praktyce psychologicznej”, Warszawa, Polska.

2016

Szczepaniak, M. i Cieślak, R. (2016, wrzesień). Predicting posttraumatic stress disorder among traffic accident survivors: the mediating role of negative alterations in cognition & mood, and trauma coping self-efficacy. Prezentacja podczas The first ESTSS Young Minds Summer School, Tbilisi, Gruzja.

Leśnierowska, M., Kaczmarek, M., Cieślak, R. (2016, Lipiec). Indirect Effect of Work–Related Exposures to Trauma on PTSD Symptoms in Firefighters: The Mediating Roles of Social Support and Self–Efficacy. Plakat podczas konferencji STAR: Stress and Anxiety Research Society, Zagrzeb, Chorwacja.

Kaczmarek, M., Leśnierowska, M., Cieślak, R. (2016, Lipiec). From Neuroticism Through Exhaustion and Self–Efficacy Change to Disengagement: New Findings on Job Burnout Development in Firefighters. Prezentacja podczas konferencji STAR: Stress and Anxiety Research Society, Zagrzeb, Chorwacja.

Rogala, A. i Cieślak, R. (2016, kwiecień). Occupational Self-Efficacy as a Mediator of the Relationship between Positive Emotions and Job Crafting: A Three-Wave Study among ICT Users. Prezentacja podczas konferencji EAOHP: European Academy of Occupational Health Conference, Ateny, Grecja.

Smoktunowicz, E., i Cieslak, R. (2016, kwiecień). The crossover of work-family/family-work conflict, and self-efficacy in the context of demands and stress in work and family domain. Prezentacja podczas konferencji EAOHP: European Academy of Occupational Health Conference, Ateny, Grecja.

Rogala, A. i Cieślak, R. (2016, maj). Przekonania o Własnej Skuteczności jako Mediator Relacji Pozytywne Emocje – Przystosowanie Pracy. Prezentacja podczas II Zjazdu Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji, Sopot, Polska.

2015

Smoktunowicz, E. i Cieslak, R (2015, lipiec). The Indirect Effects of Demands on Stress in Work and Family Domains: An Actor–Partner Interdependence Model Approach. Prezentacja podczas konferencji STAR: Stress and Anxiety Research Society Conference, Tel Aviv, Izrael.

Leśnierowska, M., Markowska, D., Smoktunowicz, E., Cieślak, R. (2015, Czerwiec). Resource Loss and Secondary Traumatization among Police and Prison Officers: The Mediating Role of Job Burnout. Plakat podczas konferencji ESTSS: European Society for Traumatic Stress Studies, Wilno, Litwa (Best Poster Award).

Leśnierowska, M., Kaczmarek, M., Cieślak, R. (2015, Lipiec). Social support as a mediator of the relationship between perceived stress and job burnout among air traffic controllers. Plakat podczas konferencji STAR: Stress and Anxiety Research Society Conference, Kluż-Napoka, Rumunia.