Psychologiczne interwencje internetowe to przygotowane przez ekspertów programy wspierające profilaktykę lub radzenie sobie z problemami zdrowia psychicznego. Dostępne są za pośrednictwem nowych technologii m.in. interaktywnych programów online, aplikacji na urządzenia mobilne i wirtualnej rzeczywistości. 

Interwencje internetowe odpowiadają na aktualne potrzeby społeczne. Uzyskanie pomocy psychologicznej wymaga dostępu do specjalistów, nakładów czasowych i finansowych, a niekiedy wciąż jeszcze odwagi w pokonywaniu uprzedzeń. Spełnienie tych warunków jest często trudne; trudniejsze dla osób mieszkających poza dużymi miastami, nie dysponującymi wystarczającymi środkami finansowymi lub czasem, a także takich, które pracują w niestandardowym wymiarze czasu. Interwencje internetowe pozwalają na dużo większą elastyczność w wyborze miejsca i czasu korzystania z pomocy niż tradycyjne formy opieki. 

Psychologiczne interwencje internetowe mogą przyjmować różne formy od takich, które łączą się z tradycyjnymi spotkaniami w gabinecie specjalisty, poprzez programy w których kontakt z człowiekiem jest niewielki i przyjmuje formę telefonu lub wiadomości na czacie/SMS, aż do programów, z których korzysta się całkowicie samodzielnie. Co ciekawe, mylnie nazywa się interwencjami internetowymi kontakt ze specjalistą poprzez telefon lub komunikator (np. Skype), tymczasem jest to po prostu tradycyjna terapia dostarczana w innej formie niż spotkania osobiste. 

Interwencje internetowe są co najmniej tak samo skuteczne, jak tradycyjne metody w radzeniu sobie ze stresem związanym z pracą, stresem traumatycznym, depresją, zaburzeniami lękowymi, uzależnieniami i innymi zaburzeniami. Oznacza to, że wprowadzenie ich do systemu opieki zdrowia psychicznego stanowić będzie bezpieczną alternatywę dla użytkowników, którzy wolą taką formę pomocy lub nie mają możliwości skorzystania z innej. W niektórych wypadkach, korzystanie z interwencji internetowej może być formą zachęty do kontynuowania leczenia już w gabinecie specjalisty. 

Więcej na temat statusu interwencji internetowych w Polsce i na świecie.

Interwencje internetowe w leczeniu depresji.

Interwencje internetowe w leczeniu zaburzeń lękowych 

Interwencje internetowe w leczeniu fobii. 

Nasze projekty